fredag 3 juli 2015

Veckans kalkon - 2 timmar fritidsaktiviteter per vecka


Stockholm stad
Den enskilde, som är 10 år gammal, ansöker om personlig assistans hos Stockholm stad. I beslutet som han får godtar handläggaren 2 timmar per vecka, oavsett skol- eller lovvecka, för fritidsaktiviteter. Det innebär att den enskilde får möjlighet att ägna sig åt fritidsaktiviteter 17 minuter per dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar