torsdag 29 oktober 2015

Funka för livet del 2

Att leva med tvångssyndrom handlade den föreläsning om som jag lyssnade på under mässan. Vad är då tvångssyndrom?
Om man lever med tvångssyndrom så måste man upprepa sina handlingar, flera gånger eftersom man tror att något hemskt ska hända. Ifall man glömmer stänga av spisen, eller glömmer att ställa larmet på väckarklockan för att ta några exempel.

Det kunde ta Malin som höll föreläsningen två timmar att gå ut, pga alla saker som hon måste göra för att lämna sin lägenhet. Hon baserade sitt liv på olika tal som 3 och 7, så hon gjorde ofta saker 3 eller 7 gånger. Medans 9 var ett tal som hon undvek då det förde otur med sig. Att ha tvångssyndrom är fruktansvärt, det kan göra att man mer eller mindre blir fången i sitt eget hem. Olika saker som att mattfransarna måste ligga perfekt, man måste tända och släcka lampan ex antal gånger, kolla om spisen är avstängd flera gånger m.m. Tvånget gör att man får en väldig ångest när man inte har kontrollen. Men i Malins fall så kunde hon exempelvis gå hemifrån när någon annan var hemma, för då lämpade hon över ansvaret på den personen. På så sätt slapp hon sitt tvång och den ångest som den medför. Hon fick till och med kompisar att skriva kontrakt där dem tog på sig ansvaret för olika saker som kunde hända. Det var ett annat sätt för henne att gå runt sina tvångshandlingar.

På det hela taget en intressant och lärorik föreläsning

Niklas Pajuste

måndag 26 oktober 2015

Måltider – inte bara ett grundläggande behovEn person kan behöva mycket stöd och hjälp runt en måltid. Det kan gälla allt från att bestämma vilken mat han eller hon önskar äta, handla, tillaga, duka och dela maten till att inta måltiden. Det är dock inte alla moment runt en måltid som kan betraktas som grundläggande behov (RÅ 2009 ref. 57). Hjälp med att laga mat, duka fram och av mat, att få mat på tallriken, att skära och dela mat anses inte vara av den personliga karaktär som krävs
(RÅ 2009 ref. 57). Av Högsta förvaltningsdomstolens dom i RÅ 2010 ref. 17 och efterföljande kammarrättsdomar framgår att tillsyn även kan ingå i beräkningen av andra
personliga behov. I dessa domar har det varit fråga om tillsyn som andra personliga behov när den försäkrades funktionsnedsättning inneburit att någon behöver ha tillsyn över den försäkrade därför att skadliga situationer kan uppstå för den försäkrade själv eller andra.

Just behovet av tillsyn som ett övrigt behov vid måltider har vi i vårt arbete märkt att framförallt vissa kommuner bortser ifrån detta. Är det inte grundläggande behov så är det inget behov enligt flera bedömningar som vi har sett på senaste tiden. Om detta beror på kanskapsbrist eller att kommunen ser en chans att spara pengar på låter jag vara osagt. Att detta skiljer så markant mellan olika kommuner påverkar såklart rättssäkerheten.

Det är oerhört viktigt att medborgarna i ett land känner en tilltro till myndigheter. rättsväsendet. Lagar och regler ska gälla för alla och de ska vara konsekventa. I Sverige har vi ofta en stark tilltro till myndigheter. Vi förväntar oss korrekta svar och litar på den information de lämnar. Så ska det också vara men efter att ha jobbat mycket mot myndigheter är känslan att det är en stor övertro på myndigheter.  Tråkigt nog har myndigheterna ibland för stark tilltro till sig själva och man kan göra lite ”som man vill”. Deras ord är lag – även om den lagen i sig inte är den samma som gäller för resten av Sverige.


//Niklas
Jurist

lördag 24 oktober 2015

Förvaltarskap

Hej på er alla. Mitt namn är Mattias Hadodo, ny jurist här på Assistansjuristerna.
Just nu håller jag, tillsammans med mina kollegor, på med ett väldigt intressant ärende angående förvaltarskap och det ansvaret som det innebär. En assistansberättigad kvinna har anordnats förvaltarskap av överförmyndarnämnden i Skellefteå kommun. Kvinnans förvaltare har tagit sig friheten att utfärda ett kontaktförbud gentemot kvinnans familj, helt emot gällande lagstiftning. Lagen om kontaktförbud anger att ett kontaktförbud endast kan utfärdas av åklagare (domstol). Vid frågan varför detta gjorts, svarar förvaltaren att det är huvudmannens (kvinnans) vilja att det skall vara så här.

Nu är ju ärendet inte så enkelt som det låter men det vi kan konstatera här är att en förvaltare tagit sig friheten att, helt olagligt, utfärda ett kontaktförbud gentemot kvinnans familj. Ett kontaktförbud ansöker man om hos åklagare eller polis, därefter handläggs ärendet av en behörig åklagare.
Ärendet är nu mycket mer komplicerat än så här. Jag ville endast ta upp en intressant aspekt i det hela eftersom många assistansberättigade personer har anordnats förvaltarskap.
Vill ni läsa mer om detta kan ni förstås läsa mer om fallet med Alice Babs och hennes förvaltare, ganska likt det ärende vi jobbar med just nu:
http://www.expressen.se/noje/forvaltaren-styr-over-90-ariga-alice-babs-liv/

Väl mött!

/ Mattias, jurist

   
fredag 23 oktober 2015

Dom i HFD som kan få förödande konsekvenserFör att personlig assistans för aktiv tillsyn av övervakande karaktär ska beviljas på grund av medicinsk problematik krävs i första hand att det rör sig om egenvård, eftersom assistansersättning inte får lämnas för sjukvårdande insatser. Det kan röra sig om vård av teknisk karaktär i den mening att behovet i mycket stor omfattning handlar om egenvård som inte personen själv kan hantera eller där brister i tillsyn kan medföra risker för personens hälsa.
Aktiv tillsyn kan även bli aktuellt i situationer där ett tillstånd kan inträffa som kräver akut vård. Det krävs då att personen inte själv kan uppmärksamma när detta tillstånd uppstår och att han eller hon inte självständigt kan hantera situationen om den inträffar. Tillsynen förutsätter kännedom om sjukdomen som sådan, om personen och hur den yttrar sig hos honom eller henne. Det ska även finnas en viss frekvens och allvarlighetsgrad i den medicinska problematiken.

Den 25 juni 2015 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (målnr 3527-14) som kommer kunna få stora för framtida bedömningar gällande personlig assistans. Domen innebär ett klargörande av vilka som kan omfattas av det femte grundläggande behovet ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”. Endast personer med psykiska funktionsnedsättningar har rätt till personlig assistans för ett sådant behov. Försäkringskassan har klargjort att deras inställning är att annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper måste kunna kopplas till något av de andra fyra grundläggande behoven för att utgöra ett grundläggande behov.

Detta kommer drabba personer med övervakningsbehov på grund av medicinsk problematik. Det kan vara personer som har terapiresistent epilepsi som måste övervakas på grund av risken för att få ett anfall. Övervakning inryms ju inte i de övriga grundläggande behoven; personlig hygien, måltider, på och avklädning eller kommunikationssvårigheter. Det femte grundläggande behovet infördes för att säkerställa att barn och ungdomar med medicinsk problematik skulle kunna få assistans även om de inte hade behov av hjälp med de andra grundläggande behoven.

Vi har redan fått ett beslutförslag från Försäkringskassan där de avser att dra in assistansersättningen för en av våra klienter med hänvisning till denna dom. Vår klient hade ansökt om en utökning då hjälpbehoven har ökat och hans beslut inte räcker för att täcka hjälpbehoven och så kommer ett förslag på en indragning av ersättningen helt och hållet. Detta kom såklart som en chock för familjen. Hur ska deras son nu kunna få den hjälp som han behöver?

Det saknas en grundtrygghet för personer med assistans idag, vilket detta är ett tydligt exempel på. Har inte funktionsnedsättningen ändrats och hjälpbehovet minskats så dramatiskt så att det går under tjugo timmar ska det heller inte dras in eftersom förhållandena är de samma. I det aktuella fallet ska man poängtera att Försäkringskassan förhalat sin utredning i väntan på denna dom för att kunna dra in ersättningen. Handläggningstiden har varat i över 8 månader.

Om vår klient lämnas ensam kan konsekvensen av det innebära fara för dennes liv och hälsa. Det krävs dessutom att assistenten har ingående kunskaper om personen och dennes funktionshinder för att hjälpen ska vara möjlig att ges. Hur ska detta tillgodoses när assistansersättningen ska dras in?


Niklas
Juristtorsdag 22 oktober 2015

Funka för livet del 1

Nu är Funka för livet mässan över för den här gången.
Mässan var i Halmstad, som är en mycket trevlig stad.
Tidigare i år var en mässa i Karlskrona och senare i vår kommer en mässa i Växjö som jag berättat om i mina tidigare inlägg.

På de här mässorna får vi möta människor som har frågor om allt, från om man kan arbeta med sjukersättning till vad för nya regler och tillämpningar som gäller inom LSS. Även frågor om hur vår verksamhet finansieras är vanligt.

Varför är det då viktigt för oss att synas på dem här mässorna?
Jo för många gånger så finns det människor som är i en hopplös situation, där dom inte vet hur dom ska få hjälp. Man får ingen information av myndigheter vart man ska vända sig och hur man ska klara sig, när man ställs inför en helt ny situation efter ett indraget beslut t.ex.

Nästa vecka skall jag berätta om den föreläsning som jag var på under mässdagarna. Den handlade om att leva med tvångssyndrom, vilket var intressant och lärorikt att lyssna på.

/Niklas Pajuste 

måndag 19 oktober 2015

Funka För Livet i Halmstad den 19 oktober

Idag är Assistansjuristerna på plats under Funka För Livet på Halmstad Arena.
Jag (Didrik), Niklas, Jill och Jill är på plats för att svara på dina frågor om personlig assistans. Under dagen har vi även lyssnat på intressanta föreläsningar som Kim Anderssons "Skärp dig för fan" om hur det kan gå när vården inte bemöter en på ett riktigt korrekt sätt.

Dagens monterspaning lyckades jag göra hos Findus, de har länge arbetat med ett koncept för specialmat med högt proteinvärde i olika konsistenser som kan serveras på sjukhus, serviceboenden osv. Det jag tyckte var väldigt roligt var att de börjat med portionsförpackningar som kan köpas av privatpersoner. Så ville ge ett snabbt tips om att detta skall vara tillgängligt att beställa hos ICA.
En av anledningarna till varför jag tyckte detta var så bra (förutom att jag älskar mat) var att det tyder på en trend där företag börjar rikta in sig mer mot individuella behov och kan leverera bra produkter som kan hjälpa människor utanför vården att må bättre.

Imorgon fortsätter mässan, på återseende.

/Didrik Viklund
Informatör, Assistansjuristerna

torsdag 15 oktober 2015

Att resa

Alla som någon gång har varit på resor av olika slag, vet att det är mycket som ska stämma.
När man ska resa med färdtjänst i annan kommun så står man ibland inför helt nya utmaningar. Som man inte har räknat med.

Många gånger har jag åkt färdtjänst i ett annat län, med utomlänsbiljetter. Vilket alltid har fungerat väldigt bra och inte varit något problem.

Men ska man åka till Halmstad så är det inte lika enkelt.
I flera dagar har jag försökt boka mina resor med ett lokalt taxibolag, men gång på gång fått svaret att resorna blir svåra att boka.
Pga att det inte vet när deras rullstolstaxi bilar är lediga.
Dem ville att jag skulle boka dagen innan, för att då först kunde de se vilken tid jag skulle få åka. Det kunde bli både före och efter önskad tid. Vilket inte fungerar då man har viktiga tider att passa.
Attityden ändrades drastiskt då jag nämner att jag kommer från Stockholm, varför kan man fråga sig?
Det som är ännu märkligare är att när min kompis som kommer från Göteborg provar att boka, så får hon ett helt annat bemötande.

Ska man inte som taxibolag bemöta alla kunder på samma sätt?
Ge samma service och bemötande oavsett var i landet dem kommer ifrån?

Niklas Pajustetisdag 6 oktober 2015

Vägledning

Nyligen publicerades en intervju med Lennart Erlandsson lektor i juridik, angående Försäkringskassans nya tillämpning och vägledning gällande personlig assistans.
Där han tar upp att Försäkringskassans vägledning av handläggarna väger tyngre än lagens intentioner. Allt detta började efter ett intern meddelande i november 2007 med instruktioner hur de grundläggande behoven skulle bedömas.

Det här har gjort att en hårdare bedömningen av assistans trädde i kraft under 2008. Den Dom som kom i regeringsrätten 2009,
målnr 5321-07 som slår fast att bara de mest integritetskänsliga delarna av det grundläggande behoven som ska räknas.
Det kom att bli en vägledning för Försäkringskassan vid bedömning om en person har rätt till assistans.

Detta har gjort att allt fler har blivit av med sin assistans, under de senaste åren.
Även avslag på ansökan om personlig assistans har ökat kraftigt.
Tack vare att lagens intentioner inte längre står i fokus.

Det sista förslaget är att man ska bestämma vilka behov som kan ge personlig assistans enligt vad jag förstår i en standard mall.
Det här skulle göra det lättare att få assistans men man skulle få färre timmar. Vilket vore katastrof för väldigt många människor, som inte längre skulle få sina liv att fungera.

Niklas Pajuste