tisdag 6 oktober 2015

Vägledning

Nyligen publicerades en intervju med Lennart Erlandsson lektor i juridik, angående Försäkringskassans nya tillämpning och vägledning gällande personlig assistans.
Där han tar upp att Försäkringskassans vägledning av handläggarna väger tyngre än lagens intentioner. Allt detta började efter ett intern meddelande i november 2007 med instruktioner hur de grundläggande behoven skulle bedömas.

Det här har gjort att en hårdare bedömningen av assistans trädde i kraft under 2008. Den Dom som kom i regeringsrätten 2009,
målnr 5321-07 som slår fast att bara de mest integritetskänsliga delarna av det grundläggande behoven som ska räknas.
Det kom att bli en vägledning för Försäkringskassan vid bedömning om en person har rätt till assistans.

Detta har gjort att allt fler har blivit av med sin assistans, under de senaste åren.
Även avslag på ansökan om personlig assistans har ökat kraftigt.
Tack vare att lagens intentioner inte längre står i fokus.

Det sista förslaget är att man ska bestämma vilka behov som kan ge personlig assistans enligt vad jag förstår i en standard mall.
Det här skulle göra det lättare att få assistans men man skulle få färre timmar. Vilket vore katastrof för väldigt många människor, som inte längre skulle få sina liv att fungera.

Niklas Pajuste

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar