lördag 24 oktober 2015

Förvaltarskap

Hej på er alla. Mitt namn är Mattias Hadodo, ny jurist här på Assistansjuristerna.
Just nu håller jag, tillsammans med mina kollegor, på med ett väldigt intressant ärende angående förvaltarskap och det ansvaret som det innebär. En assistansberättigad kvinna har anordnats förvaltarskap av överförmyndarnämnden i Skellefteå kommun. Kvinnans förvaltare har tagit sig friheten att utfärda ett kontaktförbud gentemot kvinnans familj, helt emot gällande lagstiftning. Lagen om kontaktförbud anger att ett kontaktförbud endast kan utfärdas av åklagare (domstol). Vid frågan varför detta gjorts, svarar förvaltaren att det är huvudmannens (kvinnans) vilja att det skall vara så här.

Nu är ju ärendet inte så enkelt som det låter men det vi kan konstatera här är att en förvaltare tagit sig friheten att, helt olagligt, utfärda ett kontaktförbud gentemot kvinnans familj. Ett kontaktförbud ansöker man om hos åklagare eller polis, därefter handläggs ärendet av en behörig åklagare.
Ärendet är nu mycket mer komplicerat än så här. Jag ville endast ta upp en intressant aspekt i det hela eftersom många assistansberättigade personer har anordnats förvaltarskap.
Vill ni läsa mer om detta kan ni förstås läsa mer om fallet med Alice Babs och hennes förvaltare, ganska likt det ärende vi jobbar med just nu:
http://www.expressen.se/noje/forvaltaren-styr-over-90-ariga-alice-babs-liv/

Väl mött!

/ Mattias, jurist

   
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar