tisdag 2 februari 2016

Rapport från SKL

Nyligen kom en rapport från (SKL= Sveriges kommuner och Landsting) om kommunernas assistanskostnader. Kommunerna har i genomsnitt en merkostnad på 12% jämfört med Försäkringskassans schablonbelopp. Men varför är kommunernas kostnader så mycket högre än Försäkringskassans? 

En stor orsak är att idag är det svårare att få assistansersättning än tidigare pga mycket hårdare bedömning av de grundläggande behoven hos Försäkringskassan. På det hela har detta resulterat i 
1 miljard i ökade kostnader för Sveriges kommuner. Känslan är att man flyttar kostnader från staten till kommunerna, vilket bara är till det sämre för den assistansberättigade, eftersom antalet timmar som beviljas av kommunen ofta är lägre än hos Försäkringskassan. Nu är det inte sagt att alla ska ha ett beslut om assistansersättning, för det vore varken etiskt eller moraliskt försvarbart. Behoven skall alltid styra vilken form av insats som man är berättigad till.


Att kommunernas kostnader är högre än de privata aktörerna beror på följande punkter:


· Kommunanställda assistenter har i HÖK-avtalet 38,25 tim veckoarbetstid jämfört med 40 tim hos privata.

· Att många assistenter är tillsvidareanställda gör att all arbetstid inte är arbetad tid. 2-4 % av arbetstiden bedöms då vara så kallad tomtid vilket innebär att den anställde inte arbetar.

· Kommunerna sätter ibland in dubbelbemanning som inte beviljas/ersätts via assistansersättningen.

· Lägstalönerna i kommunens kollektivavtal är något högre än i de privata avtalen.

· Jourersättningarna är högre i kommunens kollektivavtal än i de privata avtalen.

· Kommunerna söker ofta inte förhöjd ersättning eftersom de saknar budgetering och redovisning på individnivå.


När man läser det här punkterna så får man en bättre förståelse för kommunernas högre kostnader. Min egen erfarenhet av kommuner är dålig. Kommuners syn på personlig assistans kan vara att ta in privata hemtjänstföretag som ska tillhanda hålla assistansen.


Då heter det personlig assistans i hemtjänst liknande form, vilket jag har skrivit om i tidigare blogginlägg.


Niklas Pajuste
sekreterare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar