onsdag 6 juli 2016

Egenvård-Inte längre ett grundläggande behov
Nu har vansinnet tagit helt nya dimensioner. Nu räknas inte längre egenvård som ett grundläggande behov. Vad är då egenvård? Det är om man behöver hjälp med att ta mediciner eller att assistenten hjälper till helt och hållet. Detta är ett nytt led i jakten på kostnader från regeringen. Det här trots att många gånger kan hjälp vi medicinering var integritetsnära och därför mycket känslig. Helt beroende på vilken typ av medicinering vi pratar om. Allt det här har Försäkringskassan själva medgett bl.a då det gäller sondmatning.
 


I Försäkringskassans vägledning så nämns följande insatser som numera kan räknas som egenvård eller hälso och sjukvårdsåtgärd:· Sondmatning· Läkemedelshantering· Såromläggning· Hjälp med teknisk utrustning för till exempel andning· Slemsugning, sugning av munhåla och övre del av trakealkanyl· KAD spolning, omkuffning· byte av uribag vid urostomi, ren intermittent kateterisering, stomiskötsel, byte av stomiplatta och stomipåse

Det här kommer att medföra att väldigt många kommer att bli av med sin assistansersättning vid nästa tvåårsomprövning. Pga att detta nu inte räknas in som grundläggande behov.Niklas
/sekreterare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar