tisdag 12 januari 2016

Det allmänna ombudetEtt allmänt ombud inom socialförsäkringen utses av regeringen och har till uppgift att överklaga beslut som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har fattat.  Besluten kan överklagas både till fördel och till nackdel för den försäkrade. Det huvudsakliga syftet med det allmänna ombudet är att få till stånd prejudicerande domar för att på så sätt få en enhetlig rättstillämpning. Ombudet skall samtidigt ha en självständig roll i förhållande till Försäkringskassan. Den självständiga rollen har dock varit starkt ifrågasatt.
I ett tidigare blogginlägg redogjorde min kollega Niklas för Högsta Förvaltningsdomstolens dom i målnummer 3527-14 och vilka konsekvenser den kan innebära för assistansberättigade. Det målet drevs av det allmänna ombudet för Socialförsäkringen Birgitta Smedberg efter tips ifrån Försäkringskassan. Som ni kanske läst tidigare så kommer utfallet av domen att drabba många assistansberättigade personer negativt eftersom deras funktionshinder helt enkelt faller utanför de kriterier som ställs för det femte grundläggande behovet ingående kunskaper. Det är dock inte domen som är kärnfrågan, utan det är det allmänna ombudets roll i hela processen.
Kritiken gäller det allmänna ombudets självständighet i rättsprocessen eftersom den självständiga ställningen är oklar med tanke på att ombudet för ärenden för både privatpersoner och försäkringskassan men sitter på samma kontor som Försäkringskassan. I detta fall har regeringen inte respekterat myndigheternas självständiga ställning.
Många politiska röster har höjts gällande kostnaderna för assistansen och finansministern har även uttalat att dessa kostnader måste skäras ner. Samtidigt driver det allmänna ombudet ärenden i domstol mot personer som har haft rätt till assistansersättning i över 20 år och som nu på grund av detta riskerar att bli av med ersättningen. Även om man inte kan dra några ordentliga slutsatser utav detta så är det inte omöjligt att det föreligger ett samband mellan ombudets rättsprocesser och regeringens uttalade vilja att skära ner på assistansen. Konsekvenserna av att det allmänna ombudet driver ärenden, som innebär en sådan radikal tolkningsförändring av lagen som i den tidigare nämnda domen, blir således att kostnaderna för assistansen minskar. Det allmänna ombudet har i samband med domen i HFD påverkat utvecklingen av lagen och kommer säkerligen att göra det även i framtiden. Det innebär i förlängningen att vi troligen kommer att se en märkbar finansmässig skillnad i assistansersättningen, i samband med den rättsliga utvecklingen.

// Mattias

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar