onsdag 13 januari 2016

Hur kan bedömningar av personkretstillhörighet variera så oerhört?Hur kan bedömningar av personkrets-tillhörighet variera så oerhört?
Det är frågan jag ställer mig efter att ha läst en dom från Kammarrätten som kom i slutet på förra året. Den enskilde har ett omfattande funktionshinder med höggradig halvsidig förlamning och epileptiska kramper som gör att han behöver omfattande hjälp med allt från att laga mat, duka fram och duka av samt skära mat. Personen i fråga behöver också mycket omfattande hjälp vid toalettsituation samt dusch och annan hygien. Trots detta anses han inte tillhöra någon personkrets när kommunen utreder.

Den enskilde överklagar naturligtvis till Förvaltningsrätten som man tror skall göra en annan bedömning men tyvärr går dem på kommunens linje. Förvaltningsrätten anser inte att alla villkor(rekvisit) är uppfyllda för att personen i fråga skall tillhöra personkrets 1. Vilket är helt galet, när någon har ett så omfattande hjälpbehov så är det ingen tvekan.

Målet överklagas till Kammarrätten som har en helt annan syn och bl.a hänvisar till ett mål från 2009 där den enskilde hade samma funktionshinder men ansågs tillhöra personkrets 1. Detta hade Förvaltningsrätten helt bortsett ifrån. Olika bedömningar som kan ha stor betydelse för en människas liv.

Niklas Pajuste
sekreterare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar