onsdag 1 juni 2016

LSS-Utredningen

Så presenterades då den för alla assistansberättigade fruktade LSS utredningen. Som vi alla var rädda för så var direktiven besparingar. Man vill spara in på assistansersättningen för att satsa mer på personlig assistans via kommunerna LSS. Det här är katastrof för alla svårt funktionshindrade. Har man flera olika diagnoser och ett svårt allmän tillstånd, så räcker det inte med personlig assistans, då antalet timmar beviljat hos kommunen ofta är avsevärt lägre än om man har assistansersättning (LASS).

Hanna Kauppi KFO är oroad att dem nya direktiven även kommer att drabba anhörigassistenter, vilket i många avseenden skulle vara fruktansvärt. Ingen annan har mer kunskap om den enskildes behov än just dem anhöriga. Att försvåra för just den målgruppen är helt galet.

Förhoppningen är ju att anhöriga skall få bättre villkor i och med utredningen, men som det ser ut så kommer det i bästa fall att vara som det alltid varit. Anhöriga finns där som en livlina för samhället, förväntade att ställa upp i alla lägen och gärna jobba gratis.


Brukarrörelsen kommer att få svårt att ta del av utredning, då den först och främst har en besparingsambition säger Hanna Kauppi. Men hon tycker att det är oerhört viktigt att brukarrörelsen finns med som experter och som referensgrupp.

Många aspekter av personlig assistans kommer utredningen att gå igenom.
Som huvudmanaskap, personkrets tillhörighet, och definition/avgränsning av behov.
I allt detta så ska den enskilde försäkras goda levnadsvillkor.
Med tanke på alla besparingar som ska göras är jag tveksam till att det uppfylls.

Den här utredningen är inget annat än ett stort orosmoln för hela brukarrörelsen.
 En reform som ger frihet och självbestämmande är snart helt nermonterad av våra folkvalda. 
Hur man kan försämra en lag utan att faktiskt ändra lagen är helt obegripligt.

//Niklas

sekreterare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar