tisdag 24 maj 2016

Förändrad RättspraxisUnder 2015 blev allt färre beviljade assistansersättning vid Försäkringskassan. Men hur kan det komma sig att avslagen ökat så kraftigt. Två orsaker kan vara starkt bidragande:
Många nyanlända kan inte regelverket och tror många gånger att dom har rätt till personlig assistans, fast de inte uppfyller dem krav som gäller. Det andra är att det femte grundläggande behovet, det om ingående kunskap nu bara gäller vid psykiska funktionsnedsättningar pga av den Dom som kom i Högsta Förvaltningsdomstolen i juni 2015.

Försäkringskassan har också förenklat och omarbetat den behovsbedömning vilken ligger som stöd för assistansersättningen. Vilket gör att kraven blir helt andra.
Försäkringskassan menar att man sett brister i bedömningen och utredningarna.
Därför förändras nu sättet som man gör bedömningarna. I maj i år kommer också ett nytt läkarutlåtande för assistansersättning.Vad allt det här innebär för alla med behov av assistans vågar man inte tänka på.

Jag tror inte att det blir bättre, snarare sämre och ännu svårare att få assistans än tidigare.

Förändrad rättspraxis som började gälla 2008 där bara de mest integritetsnära behoven vid måltider, påklädning samt hygien räknas till de grundläggande behoven.
Har säkerligen också gjort det betydligt svårare att få hjälp än tidigare.

Men vid tvåårsomprövningarna har antalet som blivit av men sin assistans minskat något.
2015 var det 8,5 procent som blev av med sitt beslut om assistansersättning medan 2014 var det hela 10 procent. Samt att bara 10 procent fick färre timmar 2015 jämfört med 2014 då 20 procent fick minskade timmar. Försäkringskassan menar att detta är ett resultat av att de ökat kvalitén i utredningarna och bedömningarna inför tvårsomprövningarna.

Monica Svanholm på Försäkringskassan menar att alla som har rätt till assistansersättning ska få det. Hon säger också att det ska vara rättvisa och likvärdiga bedömningar i hela landet.
Något som inte stämmer alls. Många gånger kan det vara stora skillnader var man bor i landet. Om man får assistans eller inte. Jag hoppas verkligen att Försäkringskassans ambitioner om lika bedömningar i hela landet snart träder i kraft.


/Niklas

sekreterare
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar