onsdag 2 mars 2016

Dags för ny funktionshinderreform


Bengt Westerberg tidigare partiledare för dåvarande Folkpartiet och Socialminister på 90-talet. Intervjuades nyligen på assistanskoll.se om LSS-reformen som han var med och tog fram. Jag vill påstå att ingen annan politiker betytt så mycket för personer med funktionshinder som just Bengt Westerberg. Han gav genom sitt arbete många en möjlighet att leva ett självständigt liv med valmöjlighet både vad det gäller fritid och arbete.
I intervjun tar man upp många aspekter av lagstiftningen som t.ex de många fördelar som reformen ger upphov till:

Assistansen ersätter delvis andra insatser

Assistansen frigör resurser hos familjemedlemmar, vilket gör att fler kan arbeta.

Assistansen gör att personer med funktionshinder kan arbeta

Assistansen ger arbete åt 90.000 som annars skulle vara arbetslösa och kosta samhället pengar

Det här är väldigt viktiga argument i den diskussion som nu pågår om ökade kostnader inom personlig assistans.  Så här skrev Socialstyrelsen för åtta år sedan om assistanskostnader:”Personlig assistans är en insats som i mycket hög grad bidrar till att personer med svåra funktionsnedsättningar kan vara aktiva och delaktiga i samhällslivet samt själva bestämma över sitt liv. Många stödbehov tillgodoses av personlig assistans och insatsen är på många sätt kostnadseffektiv jämfört med andra insatser. I vissa situationer kostar dock personlig assistans mer än andra insatser.”

Bengt tar också upp att han som förslagsställare ångrar att de här med tvåårsomprövningar skrevs in lagen, eftersom det har orsakat så mycket lidande för personer med funktionshinder. Som reducerade beslut samt helt indragna beslut. Slutligen tycker Bengt att det är dags för en ny LSS-reform. Han hoppas mycket på den utredning som ska komma inte bara inriktar sig på att spara pengar, utan faktiskt försöker utveckla funktionshinderpolitiken. Jag rekommenderar alla att läsa intervjun med Bengt Westerberg på assistanskoll.se

Niklas
sekreterare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar