onsdag 11 maj 2016

Assistans på sjukhus

Vad är det som gäller när man ligger på sjukhus? 
Har man rätt till assistans då?
Den enskilde har utvecklingstörning samt beviljad assistans med ett genomsnitt på 86,19 timmar i veckan. I det aktuella fallet så tar jag upp svårigheten med att faktiskt få assistansersättning vid sjukhusvistelse. 

Försäkringskassan har hårda regler gällande det. Man anser att om man befinner sig på sjukhus en kortare tid, så kan assistenten ge den omvårdnad som vårdpersonalen är skyldig att ge, men bara ifall att funktionshindret är av sådan omfattning att det krävs särskild kunskap. Vid längre vistelser på sjukhus är det personalen på sjukhuset som ska ge den omvårdnad som den enskilde behöver. Vilket är konstigt, för i många fall krävs särskild kunskap som faktiskt inte sjukhuspersonalen har alla gånger.Det gör att jag kommer in på ett rättsfall från kammarrätten, där klienten ifråga först blev nekad assistans hela den tid som han var på sjukhus. Försäkringskassan ville inte betala ut ersättning för dom tre sista dagarna. Eftersom man hänvisade till paragraf 4 i LASS, som tar upp det som jag nämnde ovan. Nämligen att assistans bara beviljas vid kortare sjukhusvistelser och där särskild kunskap krävs. Men att då neka assistans för tre dagar känns oerhört konstigt och märkligt.


Trots vad som står i paragraf 4 så tycker kammarrätten att det är obilligt att inte bevilja ersättning för de återstående dagarna som den enskilde var på sjukhus. Vilket inte är svårt att förstå då det handlar om så kort tid.


/Niklas
sekreterare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar