torsdag 15 september 2016

Intervju

 
 

Vet inte hur många av er som såg morgonens intervju med Åsa Regnér på tv4.
Nu när det för första gången tagits upp mycket i media om den situation som är kring assistans och assistansersättningen. Så var ansvarig minister pressad, man fick intrycket av att hon läst på bättre och hade en mjukare framtoning.
Tyvärr sken besparingsagendan igenom på många ställen i intervjun.
Tidigare hade tv4 haft olika gäster som på något sätt var berörda av reformen.
Så därför ville man nu fråga ut ansvarig minister om regeringens avsikter med reformen.

Tyvärr fick vi samma svar som tidigare fast i en helt ny tappning.
Mantrat är att pengarna ska gå till det som regeringen avsett och ingenting annat.
Men när pengar måste läggas på juridisk hjälp för att personer ska klara sig, så är det klart att pengar går till annat än det från början var tänkt.Åsa pratade också om att det inte ser likadant ut över hela landet, och det stämmer väldigt bra. Hon tog också upp den LSS utredning som regeringen tillsatt.
Men inte ett ord nämndes om hur många gånger ordet besparing och kostnader nämns i utredningen.
Utan istället hade hon intagit en mjukare framtoning och pratade bl.a om effekterna av den Dom som kom 2012 om grundläggande behov. Samt att regeringen ville se över vad den Domen orsakat. För oss som varje dag ser verkningarna av alla de Domar som berör personlig assistans så är svaret enkelt. LIDANDE både för personer med assistans och deras anhöriga.

 

//Niklas
sekreterare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar