tisdag 20 september 2016

Vad händer?


I helgen hade jag en diskussion med några vänner, om vad som faktiskt händer när någon förlorar sin assistans. Vad är följderna av ett indraget beslut?

Om vi tar några exempel:

 1. Vi har en familj där ett av barnen har ett omfattande vårdbehov. Plötsligt blir hens assistans indragen. Då måste en av föräldrarna vara hemma, för att ta hand om barnet på heltid. Men med tanke på barnets omfattande behov så tar snart orken slut, pga av sömnbrist och nära på utbrändhet.
Förälder nr två måste då sluta arbeta för att avlasta. Resultat så här långt är två föräldrar som inte kan arbeta, en förälder nära på utbränd.

2. Så har vi då en person med funktionshinder som har fått jobb, vilket är ovanligt bland personer med funktionshinder. Då är det dags för omprövning och assistansen blir indragen.
Personen ifråga måste sluta arbeta, flytta hem till sina föräldrar och bli helt beroende av bidrag för att klara sig. Vad resulterar detta i? Jo då måste den här personens föräldrar sluta arbeta för att kunna hjälpa sitt barn, som är vuxen och ska klara sig själv.3. Person i liknande situation som ovan, blir av med assistansen.
Han har inga föräldrar som kan ställa upp. Han blir då hänvisad till hemtjänst.
Det blir punktinsatser, vilket innebär: Man måste gå och lägga sig en av hemtjänsten angiven tid. Att kunna laga mat och själv vara delaktig i vad man äter går helt bort.
Nu får man matlådor, där maten är förbestämd av någon annan.
Du kanske vill gå på bio, eller ta en fika. Ja då måste du ansöka om ledsagning.
Slut på spontana infall. Allt ska planeras i förväg.

4. Lisa har varit med om en trafikolycka och fått ett omfattande funktionshinder.
Hon går på rehabilitering och får hjälp att komma tillbaka till livet i så stor omfattning som möjligt. Men då tar man bort hennes assistenter. Allt stannar av, hon kan inte fortsätta sin rehabilitering som tidigare. Hennes chanser att komma tillbaka minskas kraftigt.
För Lisa har inga anhöriga som kan hjälpa henne. Hon blir mer eller mindre inlåst i sitt eget hem, där hon endast har kontakt med hemtjänstpersonalen som kommer några gånger om dagen.

Till alla er som har förlorat er assistans, skriv gärna några rader på vår FB sida och berätta om era erfarenheter. Att vi belyser och lyfter fram vad som faktiskt händer när ett beslut blir indraget är oerhört viktigt. Det är där vi kan få andra som inte är berörda av hjälp och stöd att faktiskt se hur viktig den personliga assistansen är.

Niklas
//sekreterare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar