onsdag 30 november 2016

Bostad enligt LSS

Enligt 9 § 8 och 9 p. LSS avser boende en av insatserna för särskilt stöd och service. Stöd med boende kan innebära familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar utanför hemmet samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. Detta kallas för ett LSS-boende.

Målet med lagstiftningen är att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra., det innebär att ha ett eget hem med trygghet och trivsel. Det ska också tillförsäkras att man ska ha kontakt med sin familj även vid boende utanför familjehemmet.

Det finns två olika varianter av bostad med särskild service för vuxna:

1. Gruppbostad
En gruppbostad erbjuder personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad att det är nödvändigt att det finns personal till hands hela tiden. En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen, med en fast personalgrupp som täcker upp alla boendes behov.

2. Servicebostad
Det är ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är anpassade efter den enskildes behov och passar den person som behöver hjälp och stöd men som också klarar av att vara ensam.

Det finns även andra varianter av boendestöd enligt LSS:

Korttidsboende - om man tillfälligt bor hemifrån några gånger i månaden på ett särskilt boende.

Boendestöd - ett stöd som underlättar det dagliga livet i hemmet, med motivation och stöd för att stötta den enskildes vardag.

Bostadsanpassning - bidrag för att anpassa sin bostad så att man kan bo kvar hemma.


Vi på Assistansjuristerna hjälper er med frågor om boende och anpassningar, så tveka inte att kontakta oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar