tisdag 22 november 2016

Manifestation


Lördagen den 3 december 2016 är det en rikstäckande
manifestation för att rädda LSS.
Varför är det viktigt att delta? Jo alla som på något sätt berörs av
LSS-lagen måste gå samman för att visa hur viktig den här reformen är.

Hur påverkas de olika grupperna som är berörda av lagen?


Assistenter: Man brukar säga att ungefär 80.000 jobbar som personliga assistenter idag, pga av senaste tidens indragningar och minskade beslut så kommer den siffran att minska avsevärt.

Anhöriga: När funktionshindrade förlorar sin assistans så är det väldigt ofta dem anhöriga som drabbas hårdast. Man måste sluta jobba, för att ta hand om sitt barn eller kanske en vuxen anhörig. Detta leder ofta till sjukskrivningar och utbrändhet.

Assistansanvändaren: Naturligtvis är det den här gruppen som drabbas allra hårdast. Man blir isolerad i sitt hem, får sluta arbeta om det så att man kan det. Får kanske som vuxen flytta hem till sina föräldrar pga att man inte kan klara sig själv. Att kunna ha en meningsfull fritid är inte längre möjligt då man inte kan ta sig ut på olika aktiviteter.

Det här är de som jag ser som viktigaste anledningarna till varför man ska delta i manifestationen.

 

Niklas
//sekreterare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar