måndag 7 november 2016

Information till den enskilde

I 4 § förvaltningslagen finns allmänna bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheter ska handläggare ärenden. Här stadgas bland annat att myndigheten ska ge upplysningar, vägledning och råd till enskilda frågor som gäller för myndighetens område. Trots detta är informationen om assistansersättningen bristfällig och sökanden hänvisas till att själv söka information.

Vi på Assistansjuristerna arbetar för att det ska vara enkelt för dig som behöver hjälp att förstå beslut och vad som krävs för att din ansökan om assistansersättning ska bli fullständig.

Vad är det då för handlingar som man då ska skicka in för att söka assistansersättning:

1. Det krävs en fullmakt för att vi på Assistansjuristerna ska kunna föra din talan vid kontakter med myndigheter och i domstol. Detta ger oss också möjlighet att ta del av alla dina handlingar i dina ärenden.

2. En behovsbeskrivning. Här beskrivs vad det är du söker om, vilken hjälp du behöver och hur lång som varje moment tar.

3. Bevisning. Som bevisning används läkarintyg från din läkare och ADL- intyg som skrivs av en arbetsterapeut.

4. Handlingar från assistansbolag. Assistansersättning betalas oftast ut retroaktivt. Det innebär att man ska skicka in anställningsavtal, tidrapporter och kundavtal för att visa att man fått assistans. Det krävs inte att man ska skicka in en lönespecifikation, då den personliga assistenten inte alltid har fått lön under tiden utan kommer få det retroaktivt vid ett positivt beslut.

Vi på Assistansjuristerna kan hjälpa dig med din ansökan så tveka inte att kontakta oss!

//Antonia
Jurist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar