fredag 4 november 2016

Utan tillsyn och utan juridiskt stöd?

Mitt namn är Antonia Palmqvist och jag har precis börjat arbeta här på Assistansjuristerna. Assistansjuristerna erbjuder personer med funktionshinder hjälp vid ansökan om assistansersättning, överklagan samt kontakt med myndigheter. Vi deltar även vid hembesök och muntliga förhandlingar vid domstol.

Assistansersättning är en ersättning som utgår från en rättighetslag. Lagstiftningen är komplicerad och att ha en jurist vid möte med Försäkringskassan och kommuner är ett sätt för den sökande att värna om sina rättigheter, då myndigheterna inte alltid ser till detta.

Aftonbladet har idag rapporterat om Olof som kämpar mot Försäkringskassan för att få behålla sin personliga assistans. Olof lider av en både fysisk och en psykisk funktionsnedsättning vilket gör att Olof varken kan styra sin kropp, hålla uppe sitt huvud, prata, skratta eller kommunicera. Av artikeln framkommer att Olofs föräldrar aldrig har fått kontakt med Olof och är tveksamma till om han känner igen dem.

I juli 2015 kom Försäkringskassan med ett förslag till beslut, om att Olof skulle få personlig assistans om 112 timmar i veckan. Detta ändrades dock genom att Försäkringskassan gjorde en ny bedömning baserat på en prejudicerande dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Försäkringskassan bedömde då att Olof inte hade rätt till någon ersättning, med hänvisning till att Olofs omfattande behov av tillsyn enbart var beroende på epilepsin och att han därför inte skulle kunna få assistans då det klassas som ett medicinskt tillstånd.

När Olofs föräldrar överklagade beslutet till Förvaltningsrätten (FR) och fick rätt, valde Försäkringskassan att inte att följa detta spår utan har nu överklagat beslutet till Kammarrätten (KR). Försäkringskassan har dessutom drivit processen att FR:s dom inte ska verkställas innan KR:s dom har fallit. HFD har i mål nr 4276-16 har dock gett föräldrarna rätt i att beslutet ska verkställas, varför föräldrarna nu har kunnat anställa personliga assistenter för att tillförsäkra att Olof kan få en bra tillvaro. KR har ännu inte fattat beslut.

Det som är intressant är hur långt Försäkringskassan är villig att gå för att förhindra en person ett funktionellt liv med hjälp av personlig assistans. Det är också intressant hur ministern Åsa Regnér i sin tur vill förhindra att assistansbolag tar hjälp av jurister för att överklaga Försäkringskassans beslut. Speciellt i relation till att Försäkringskassan i sin tur förfogar över en rättslig enhet.

Vems ansvar är det att se efter dessa rättigheter om inte assistansbolagen och dess jurister, när Försäkringskassan vänder ryggen till? Assistansjuristerna står alltid till förfogande om du behöver hjälp för att erhålla dina rättigheter.

//Antonia
Jurist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar