tisdag 22 november 2016

Psykisk funktionsnedsättning

Av Högsta förvaltningsrättens dom 2015 ref 46 framkommer att "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade enligt 9 a § LSS har ansetts förutsätta att personen har en psykisk funktionsnedsättning." Detta har tidigare diskuterats här på bloggen, varför vi inte ska gå in ytterligare på att analysera domen.

Det vi ska prata om är istället vad som är en psykisk funktionsnedsättning. Det finns ingen enhetlig definition av vad som klassas som ett psykiskt funktionsnedsättning, varför Försäkringskassan har tagit fram ett rättsligt ställningstagande gällande begreppet. AV det rättsliga ställningstagandet framgår att definitionen av psykisk funktionsnedsättning definieras av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). ICF används för att beskriva och strukturerat dokumentera aktuellt funktionstillstånd.

Begreppet psykisk funktionsnedsättning syftar på en nedsättning av någon psykisk funktion och gör inte gällande fysiska funktionsnedsättningar. Det kan dock göras gällande när en fysisk funktionsnedsättning får en nedsatt psykisk funktion till följd. Av ställningstagande framgår att det inte finns något krav på att funktionsnedsättningen ska vara av viss grad och varaktighet. Detta är dock ett krav för att en enskild ska anses vara ersättningsberättigad enligt 9 a § LSS. Detta i sin tur leder till att "endast behov av hjälp av någon med ingående kunskaper om den försäkrade till följd av en stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning kan godtas som ett grundläggande behov."  (citat från Försäkringskassans rättsliga ställningstagande).
  Vad innebär då detta?

Jo, det är enbart personer med psykiska funktionshinder som kan bli ersättningsberättigade för behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade". Personer som tidigare har fått assistansersättning för detta behov där det inte är till följd av en psykisk funktionsnedsättning kommer att vid tvåårsomprövning av inte längre anses vara berättigad denna hjälp.

För ytterligare frågor om psykiska funktionsnedsättningar och om hur vi kan hjälpa till med detta, kontakta oss på Assistansjuristerna.

//Antonia
Jurist
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar