tisdag 11 oktober 2016

Fråga om personkretstillhörighet


        Vad är det som gör att man kan bedöma en sak så olika? Det är väldigt svårt att svara på. När det kommer till bedömningen av om en person tillhör någon av de tre personkretsarna så kan det se väldigt olika ut. Vilka är då dem tre personkretsarna?

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. Personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom

       3. Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av stöd

 

 
       
Den enskilde i det fall som jag nu ska ta upp har ett svårt fysiskt funktionshinder som ytterligare förvärrats av många olika omständigheter. Kommunen där den enskilde bor ansåg inte att hen tillhörde någon personkrets. Ärendet överklagades då till Förvaltningsrätten.

Men tyvärr så såg inte Förvaltningsrätten annorlunda på saken i det aktuella fallet.
Ytterligare överklagan gjordes och fallet togs upp i kammarrätten, där man ändrade underinstansernas beslut.

Men det är ända konstigt att man först i kammarrätten tar
personens allmän tillstånd på allvar.
När man har ett så omfattande och varaktigt fysiskt funktionshinder, så tycker jag det är konstigt att man helt kan avfärda personen från personkretstillhörighet både från kommunen och Förvaltningsrättens sida.


Niklas
//sekreterare


 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar