fredag 14 oktober 2016

Hembesök och ansökningsförfarande

Under veckan som gått var jag på ett antal klientbesök där personer som ansökt om assistansersättning träffat företrädare för Försäkringskassan för ett personligt möte. Dessa möten kan antingen ske hemma hos den som ansökt om assistansersättning eller på Försäkringskassans kontor.

Under detta möte ställer Försäkringskassan frågor om vilken slags hjälp den funktionshindrade personen behöver och hur mycket tid. Det kan tyckas vara väldigt ingående och ibland genanta frågor, men det är för att underbygga hur mycket av personens behov av hjälp som hör till de grundläggande behoven. Dessa behov är hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Det man som privatperson kan vänta sig från en myndighet eller en person som företräder en myndighet är att de håller sig sakliga, opartiska och att de försöker uttrycka sig lättbegripligt. Detta framgår dels av Regeringsformen, som är en av våra grundlagar, samt Förvaltningslagen (1986:223).

Ansökningsförfarandet vid ansökan till Försäkringskassan går till på följande sätt.

  • Först behöver du skicka in en ansökan till Försäkringskassan. Här brukar man fylla i namn, personnummer, kontaktuppgifter, ange för vad du behöver personlig assistans samt om du har personlig assistans idag. Försäkringskassan kommer att erbjuda dig ett personligt möte, så om du glömt något eller att din ansökan är kortfattad så är det inte så farligt. Men ju mer ni anger här desto bättre.
  • För att Försäkringskassan ska kunna ge dig assistansersättning krävs att du ber om ett läkarutlåtande. Du kan göra detta före, eller efter att du har ansökt hos Försäkringskassan men det kan ta ett tag för läkaren att skriva ett sådant utlåtande. Utlåtandet ska beskriva din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig för att du ska kunna styrka att du behöver hjälp med dina grundläggande behov.
  • Skicka in ditt läkarutlåtande till Försäkringskassan så snart du har fått det. Handläggaren på Försäkringskassan kommer att kontakta dig inom en vecka för att boka in ett personligt möte, som beskrivits ovan. Man har möjlighet att ta med sig personer till mötet som stöd om man vill.
  • Inom fyra månader från det att ansökan har kommit in får du ett beslut från Försäkringskassan.

Om du redan har fått personlig assistans och det funnits en kostnad för den innan du fått ditt beslut om assistansersättning ska du under tiden som Försäkringskassan handlägger din ansökan redovisa assistansen till dem.
Detta görs genom att du lämnar in:

  • handlingar som visar att dina personliga assistenter är anställda
  • ett avtal mellan dig och en anordnare
  • tidsredovisningar
  • räkningar

Försäkringskassan måste få in denna redovisning senast redovisningen senast den 5:e i månaden efter den månad som du började få assistans för att de ska kunna betala ut ersättning.

Glöm därför inte att redovisa innan du fått beslutet i det fall du redan har fått personlig assistans!

 //Emilia
Jurist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar