torsdag 13 oktober 2016

Matsituation


I vanliga fall är det ända som räknas till grundläggande behov om man kan föra maten till munnen. Men i en del fall så har den enskilde en stor risk att sätta i halsen och i samband med det kvävas när mat kommer ner i luftstrupen.

I dem här speciella fallen så kan detta räknas in som ett grundläggande behov.
Vilket helt klart måste vara riktigt, när det finns fara för livet så kan det inte vara mycket att tveka om.

I det här aktuella fallet så bortser Försäkringskassan från den enskildes ändrade tillstånd, där en oerhört stor risk att sätta i halsen föreligger. Den enskilde kan styrka detta genom en röntgen som visar på anatomiska förändringar som orsakar stora svårigheter vid måltider.När maten riskerar att fastna i svalg och matstrupe på grund av att magmunnen inte öppnar sig som den ska. Så är det svårt att förstå Försäkringskassans syn på saken. När man har så stora problem så att tillsyn krävs vid måltid tycker man inte det ska finnas någon tvekan alls.
Vi flera tillfällen har personen dragit ner mat i lungorna med operation som följd, då mat fastnat i bronkerna. Vilket orsakat lunginflammation bl.a.

Det här aktuella ärendet överklagades till Förvaltningsrätten, som undanröjde Försäkringskassans beslut.  Det som är skrämmande i Försäkringskassans hantering är att man helt bortser från saker som faktiskt kan vara livsavgörande.

Vi kan bara ta det fruktansvärda exempel som vi alla ha läst om i dagarna. En kvinna i Malmö fick hela sin assistans indragen då hon begärde fler timmar. Det resulterade i att kvinnan avled på en offentlig toalett, eftersom hon varit tvungen att klara sig själv.

Niklas
//sekreterare 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar