tisdag 4 oktober 2016

Ny rapport om assistans


STIL har släppt en heltäckande rapport som tar upp hela
utvecklingen av personlig assistans, sen de att lagen kom 1994.

När lagen kom 1994 så var det tänkt att den skulle innebära en frihet för personer med olika funktionsvariationer som det nu heter. Lagen skulle också göra så att anhöriga blev avlastade och kunde få hjälp som det inte haft tidigare.

En mycket intressant del i rapporten är den av historisk karaktär, som tar upp situationen för personer med funktionsvariationer på 50-60 talet. Där samhällets syn var att man skulle gömma undan människor på institutioner. Lite av det här kan vi fortfarande se i en del andra länder idag.

Det som jag personligen och många med mig är oroade över,
är den utveckling som sker idag.
Där synen  på personer med olika fysiska och mentala diagnoser, mer och mer liknar den som man hade på 50 och 60 talet. Kostnaderna går före empati och människors lika värde.

Det som föregick LSS-lagen var en gradvis ändrad syn på människor med funktionsvariationer. Rätten att ta del av samhället i stort ökade genom att man fick jobb, många kunde bo själva för första gången. Sen kom då LSS-lagen som gjorde det möjligt för alla med mer omfattande funktionsvariationer att flytta hemifrån, och få ett jobb eller studera.

Men nu är snart den tiden förbi, då regeringens hållning i assistansfrågan aldrig varit hårdare.
Man vill genom olika sätt begränsa anordnarnas och användarnas möjligheter.
Vilket sakta med säkert kommer urholka assistansreformen.

Slutligen vill jag rekommendera alla att läsa STILs rapport, där man får veta oerhört mycket kring assistansens utveckling och framtid.

 

//Niklas
sekreterareInga kommentarer:

Skicka en kommentar